Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Engin, M., Kör, H. ve Erbay, H. (2017). Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1561-1572.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Melih Engin
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

tek boyut 15 madde
Etkinliklerim eleştirel düşünme içerir.
Keyif almak ve eğlenmek için okurum.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= asla - 5= her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 75 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Yaşam boyu öğrenme ölçeğinin maddeleri ilk olarak dil uzmanları ve araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Yapılan bu çeviri beş dil uzmanına kontrol için gönderilmiştir. Yapılan düzeltmeler ve öneriler karşılaştırılarak her bir maddede ortak bir sonuç elde edilmiştir. Daha sonra oluşturulan ölçek beş eğitim bilimi alan uzmanının görüşlerine sunulmuştur. Sonuçta ortaya çıkan görüşlere dayanarak düzenlenen ölçeğin anlaşılabilirliğini ve uygulanabilirliğini test etmek için 25 lisans öğrencisine uygulanmıştır. Son olarak alınan uzman görüşleri ve uygulama sonuçları ışığında ölçeğe son şekil verilmiştir.

Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi ile model‐veri uyumuna ilişkin hesaplanan istatistiklerden en sık kullanılanları Ki‐kare (χ2), χ2/sd, RMSEA, RMR, GFI ve AGFI’dir. Hesaplanan χ2/df oranının 5’ten küçük olması, GFI ve AGFI değerlerinin 0.90 dan yüksek olması, RMR and RMSEA değerlerinin ise 0.05 dan düşük çıkması, model‐veri uyumunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi