Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kayhan, R. F., Bardakçı, S. ve Caz, Ç. (2020). Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 571-596. https://doi.org/10.26466/opus.673635

DOI: 
https://doi.org/10.26466/opus.673635
Sorumlu Yazar: 
Recep Fatih Kayhan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

*VAR uygulaması, futbolun seyir zevkini düşürmektedir.

VAR sistemiyle birlikte futbolda tartışmalı pozisyon sayısı azalmıştır.

VAR sistemi geliştirilerek devam etmelidir.

*Kulüp yöneticileri VAR hakkında yeterince bilgi sahibi değildir.

Ölçeğe ait örnek maddeler. Ölçek 4 alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte * işaretli maddeler olumsuz anlam içerdiğinden puanlama yapılırken tersine kodlama yapılmalıdır.

Derecelendirme: 
Ölçek 7’li Likert tipindedir. Ölçekte yer alan maddeler, “7= Tamamen Katılıyorum”, “6= Katılıyorum”, “5= Kısmen Katılıyorum”, “4= Kararsızım”, “3= Pek Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum” ve “1= Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde puanlanmaktadır.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 7 ile 140 arasında (en düşük 7- en yüksek 140) değişmektedir. Ölçekte ters kodlanması gereken maddeler yer almaktadır. (*) işaretli maddeler olumsuz anlam içerdiği için puanlama yapılırken tersine kodlama yapılmalıdır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Video Yardımcı Hakem (VAR) ölçeği ile elde edilen verilerin değerlendirmesi yapılırken, alt boyut ve toplam ölçek puanı dikkate alınabilir. Bu hususta elde edilen ortalama puanlar değerlendirilmeye alınır. Ölçeğin alt boyut(ları) veya ölçeğin toplamından alınan ortalama puan yükseldikçe yani 7'ye yaklaştıkça o maddedeki önermeye katılım düzeyi yükselir, puan düştükçe yani 1'e yaklaştıkça o maddedeki önermeye katılım düzeyi düşer.

Geçerlik: 

Ölçeğin madde havuzunun kapsam geçerliğinin incelemesi amacıyla uzman görüşüne sunulmuştur. Yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizinin (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Öçeğin güvenirliğinin test tekrar test uygulaması bağlamında değerlendirilmesi, Ölçeğin güvenirliğine ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının ve Spearman-Brown yarılama güvenirlik katsayısının hesaplanması yapılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi