Spora Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kayhan, R , Bardakçı, S , Caz, Ç . (2020). Spora Bağlılık Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (3) , 2905-2922. Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/56503/676854

DOI: 
http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/56503/676854
Sorumlu Yazar: 
Recep Fatih Kayhan
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Spor faaliyetim bana heyecan veriyor.

Spor faaliyetimi gerçekleştirirken kendimi yaratıcı hissederim.

Spor faaliyetimde devamlılık gösteririm.

Ölçek, 2 alt boyut (Dinç olma ve Odaklanma) ve 10 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
Ölçek maddeleri 7’li likert (1= Hiçbir Zaman,…,7= Her Zaman) şeklinde derecelendirmeye sahiptir.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 10 ile 70 arasında değişmektedir. Ölçekte ters kodlanması gereken madde (olumsuz madde)
bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Spora Bağlılık Ölçeği değerlendirilirken hem alt boyut puanları hem de ölçeğin toplam puanı baz alınabilir. Alt boyut ve ölçeğin toplamından alınan puan ortalamasının yüksek olması Spora Bağlılığın yüksek olduğunu, puan ortalamasının düşük olması ise Spora Bağlılığın düşük olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

İlk işlem olarak araştırmacılar tarafından orijinal ölçek Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra yapılan çeviri hem Türkçe’ye hem de İngilizce’ye hâkim olan ve İngilizce Türkçe çeviri konusunda uzman olan üç akademisyen tarafından
incelenmiştir. Daha sonra Türkçe’ye çevrilmiş olan ölçek maddeleri, spor psikolojisi alanında uzman olan üç akademisyen tarafından da ayrıca incelenmiştir. Uzmanların önerileri çerçevesinde gerekli olan düzenlemeler yapılarak ölçek analize hazır hale getirilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği Açımlayıcı faktör analizi ve Doğrulayıcı faktör analizi bağlamında ele alınmıştır. Ölçüt
geçerliğinin belirlenmesinde ise ölçeğin sporcu tükenmişliği ölçeği ile arasındaki ilişki incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach α katsayıları hesaplanarak ve test-tekrar-test yöntemiyle incelenmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Sport Engagement Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Guillen F. & Martınez Alvarado, J.R. (2014). The Sport Engagement Scale: An Adaptation of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) for the Sports Environment. Universitas Psychologica, 13(3), 975-984.

DOI: 
http://dx.doi. org/10.11144/Javeriana.UPSY13-3.sesa
Orijinal Form Geçerlik: 

UWES faktör yapısı, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, ölçeğin üç faktörlü yapısını (dİnç olma, odaklanma, adanmışlık) ve ayrıca her durumda yeterli bir iç tutarlılığı ortaya koymaktadır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

UWES faktör yapısı, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, ölçeğin üç faktörlü yapısını (dİnç olma, odaklanma, adanmışlık) ve ayrıca her durumda yeterli bir iç tutarlılığı ortaya koymaktadır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi