Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aktan, S., ve Sezer, F. (2018). Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 439-449. DOI: 10.24106/kefdergi.389803

DOI: 
10.24106/kefdergi.389803
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sümer Aktan
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 12 madde dört faktörlü yapıdadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 60 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

AFA sonuçları on iki maddelik ölçeğin dört faktör altında toplandığını ve faktör yüklerinin .760 ile .865 arasında değiştiğini ve açıklanan toplam varyansın %66.68 olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutları içinde en yüksek iç tutarlılık düzeyinin (.76) ile ilgisiz alt boyutunda olduğu, en düşük korelasyon katsayısının ise (.68) ile otoriter alt boyutunda gerçekleşmiştir. Ölçeğin tamamı için belirlenen iç tutarlılık katsayısı ise .82’dir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Inventory of Classroom Management Styles
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi