Otizmli Kaynaştırma/Bütünleştirme Öğrencisine Yönelik His, Tutum ve Görüşler Ölçeği (OKHTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ahmetoğlu, E., Burak, Y. ve Acar, İ. H. (2019). Otizmli Kaynaştırma/Bütünleştirme Öğrencisine Yönelik His, Tutum ve Görüşler Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(Ek Sayı), 231-249. doi: 10.26468/trakyasobed.551104

DOI: 
10.26468/trakyasobed.551104
Sorumlu Yazar: 
Emine Ahmetoğlu
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 25 madde dört faktörlü yapıdadır.
Öngörü (1m): Akman gibi çocukların genel eğitim ortamlarına dâhil edilmesi gerekir.
Duygusal Tutum (14m): Akman benim okulumda olsa Akman’a bakmamaya çalışırdım.
Öznel Yargı (19m): Sınıfımdaki normal gelişim gösteren öğrencilerin ebeveynleri Akman’ın kendi çocuklarının sınıfına yerleştirilmesini isterlerdi.
Öz Yeterlik (25m): Sınıfımdaki davranışları yönetmek için yeteneklerime güveniyorum.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
6'lı Likert (1=kesinlikle katılmıyorum ve 6=kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 25 ile 150 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin dört alt boyutunun olduğu, Öznel Yargı (α= .77), Öngörü (α= .84), Öz Yeterlik (α= .82) ve Duygusal Tutum (α= .79) olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık değerleri, Öznel Yargı (α= .77), Öngörü (α= .84), Öz Yeterlik (α= .82) ve Duygusal Tutum (α= .79) olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Attitudes, Feelings, and Perceptions Towards Inclusive Education for Students With Autism Spectrum Disorders (TIFAS)
Orijinal Kaynak/Referans: 

Segall, M.J. (2011). Explorıng student and teacher variables relating to inclusion of students with Autism Spectrum Disorder in general education classrooms Unpublished doctorate’s thesis, University of Georgia, Athens, Georgia.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi