Örgütsel Dışlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, A. ve Pekkan, N. Ü. (2020), Örgütsel Dışlanma: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 51-60. DOI: 10.29131/uiibd.736413

DOI: 
https://doi.org/10.29131/uiibd.736413
Sorumlu Yazar: 
Abdullah Çalışkan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

İçeri girdiğimde diğerleri ortamı terk eder.
Diğer çalışanlarla iletişimim kısıtlıdır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5' likert ( 1kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters kodlanmış ifade bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Puanların ortalaması alınacaktır. Yüksek puan, dışlanmanın yüksek olduğunu gösterir.

Çeviri Süreci: 

Örgütsel Dışlanma Ölçeği’nin Türkçe’ye çeviri süreci, Brislin ve arkadaşlarının (1973) önerdiği 5 aşamalı yöntemle gerçekleştirilmiştir.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

İç tutarlılık güvenilirliği, ölçme aracında bulunan ifadelerin, kendi aralarında tutarlı olup olmadığını gösterir. Ölçeklerin güvenilirliğinin (iç tutarlılığının) tespit edilmesinde en yaygın baş vurulan yöntemlerden biri Cronbach Alfa testidir (DeVellis, 2003). Cronbach Alfa katsayısının 0.70’in üzerinde olması beklenir (Nunnally, 1978). Örgütsel Dışlanma Ölçeğinin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla, iki örneklem grubu için ölçeğin bütününün iç tutarlılıkları hesaplanmış ve sonuçlar makalede belirtilmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Organizational Ostracism Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Ferris, D. L., Brown, D. J., Berry, J., ve Lian, H. (2008). The development and validation of the Workplace Ostracism Scale. Journal of Applied Psychology, 93, 1348–1366.

DOI: 
https://doi.org/10.1037/a0012743
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi