Bireylerin Çevresinden Duygusal Şiddete Maruz Kalma Düzeyleri