Okuduğunu Anlama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ülper, H., Çetinkaya, G. ve Bayat, N. (2017). Okuduğunu Anlama Testinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 175-187.

Sorumlu Yazar: 
Hakan ÜLPER
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek toplam 28 sorudan oluşmaktadır. Aşağıda örnek maddeler yer almaktadır.

(7-8. sorudaki ifadeler doğruysa cümlenin sonuna D; yanlışsa Y yazınız.)
7. Parçaya göre dolmakalemlere olan ilgi kaybolmayacaktır. ( )

8. Bilgisayarlar ve faks makineleri dolmakalemlere olan ilgiyi azaltmıştır. ( )

9. Yukarıdaki metni iki paragrafa ayırmak gerekirse ikinci paragraf kaç numaralı tümce ile başlar?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

10. Yukarıdaki metne en uygun başlık nedir?
a) Dolma kalem
b) Dolma kalem ve tükenmez kalem
c) Dolma kalemin önemi
d) Dolma kalemin anlamı

11. Parçanın ana düşüncesini aşağıya yazınız
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(1) Dondurmayı tatlandırmaya yarayan şeker yerine zaman zaman yapay tatlandırıcılar da kullanılır. (2)Günümüzde piyasada satılan dondurmalarda süt, krema, şurup gibi malzemeler bulunur. (3) Süt, şeker ve su bütün dondurmalarda bulunan en temel maddelerdir. (4)Dondurmanın içinde türüne bağlı olarak meyve suları ya da aromatik maddeler ve yumurta da bulunur.

15. yukarıdaki paragrafın doğru sıralaması nasıldır?
a) 3-2-1-4
b)1-2-3-4
c)1-3-4-2
d)4-1-2-3

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
karışık soru ve yanıt seçeneklerinden oluşmaktadır
Ölçeğin Puanlaması: 

Okuma-Anlama Testi’nin son biçimi 11 çoktan seçmeli, 3 boşluk doldurma ve 6 doğru-yanlış ve 8 açık uçlu olmak üzere toplam 28 sorudan oluşmuştur. Testten alınacak en yüksek puan 36; en düşük puan ise 0’dır. Testte yer alan çoktan seçmeli sorular 4 seçenekli olup, doğru yanıtlara “1” yanlış ve boş yanıtlara “0” puan; doğru-yanlış ve boşluk doldurma sorularında da doğru yanıtlara “1”, yanlış ve boş bırakılan yanıtlara “0” puan”; açık uçlu sorularda ise bölümsel doğru yanıtlara “1”, bütünsel doğru yanıtlara “2”, yanlış ve boş bırakılan yanıtlara “0” puan verilerek 36 puan üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Testten alınacak yüksek puanlar okuyucunun okuduğunu anlama durumu konusunda daha yüksek bir başarıya işaret eder.

Geçerlik: 

Testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik indeksleri sırasıyla 0,507 ve 0,431 olarak belirlenmiştir.
Ölçeğin madde ayırt ediciliğini ve ölçeğin iç geçerliliğinin belirlemek amacıyla %27’lik alt-üst grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Maddelerin başarılı ve başarısız olan gurubu ne ölçüde ayırt ettiğini hesaplamak amacıyla bu gruplar arasında bağımsız gruplar için t-testi uygulanmıştır. Öncelikle test puanları, küçükten büyüğe doğru sıralanmış ve grubun %27’lik alt ve üst kısmı hesaplanmıştır. %27’lik dilimde kalan 188 katılımcının aldığı toplam puanlar ve t-testi sonuçları tablo 4’te karşılaştırılmıştır. Tabloya göre maddelerin tümündeki ayırt edicilik değerlerinin anlamlı olduğu görülmektedir, (p=.000). Uzman görüşleri ve madde analizi sonunda 28 maddeye indirgenen başarı testinin geçerliliğinin yüksek olduğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

güvenirlik katsayısı 0,744 olarak bulunmuştur. Alpha değerinin en az 0.70 olması gerektiği (Anderson, 1988; Kline, 1994; Peers, 1996; Akt. Baş,2013) göz önünde bulundurulduğunda, OAT’da yer alan soruların kavrama türüne göre ölçülen özellikler bakımından iç tutarlılığa sahip olduğu, aynı zamanda testin uygulama koşullarından gelen tesadüfî hatalardan da arınık olduğu söylenebilir.
İkinci olarak test yarılama yöntemiyle ölçeğin güvenirliği hesaplanmış, testin Spearman-Brown iki yarı test korelasyonu 0.802 olarak bulunmuştur. Alanyazında 0.80’in üzerindeki değerler “iyi” olarak nitelenmektedir

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi