Mikro Öğretim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Altuk, Y. G., Kaya, V. H., & Bahceci, D. (2012). A study on developing “Microteaching Scale” for student teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2964-2969.

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.598
Sorumlu Yazar: 
Yasemin Gödek
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

•Faktör-1: Mikro öğretimin pedagojik alana etkisi (12, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 28,40, 44)
•Faktör-2: Deneyime etkisi (3, 20, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 42)
•Faktör-3: Performans etkisi (1, 4, 6, 10, 21, 26, 27, 32,34)
•Faktör-4: Mesleki farkındalığa etkisi (2, 8, 9, 41, 45)

Örnek maddeler
Mesleki deneyim kazandım
Arkadaşlar tarafından yapılan eleştiriler yapıcıydı
Mikro öğretim sayesinde kendi hatalarımı tespit edebilirim
Öğretim becerilerimi geliştirdi
Toplum önünde konuşma becerimi artırdı
Heyecanımı yenme fırsatı verdi

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Ölçek 5'li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum- 2=Katılmıyorum- 3=Kararsızım- 4=Katılıyorum- 5=Kesinlikler Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçek 33-165 puan arasında değişmektedir. Olumlu maddeler 1=Kesinlikle katılmıyorum- 2=Katılmıyorum- 3=Kararsızım- 4=Katılıyorum- 5=Kesinlikler Katılıyorum şeklinde derecelendirilirken; ters maddeler 5=Kesinlikle katılmıyorum- 4=Katılmıyorum- 3=Kararsızım- 2=Katılıyorum- 1=Kesinlikler Katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeği uygulayıcılar;
33-76 puan aralığı= Düşük düzey
77-121 puan aralığı= Orta düzey
122-165=Yüksek Düzey olarak puanlamalıdır.

Geçerlik: 

Mikro öğretim ölçeği beş aşamada geliştirilmiştir; ölçek maddeleri belirleme aşaması, uzman görüşü alma aşaması, ön deneme aşaması, geçerlik aşaması ve güvenirlik aşamasıdır. Ölçeğin kapsam ve yapı geçerliği için fen eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesinin uzman görüşüne başvurulmuş ve uzmanların önerilesi doğrultusunda yapılan değişikler sonucunda güvenirlik çalışması aşamasına geçilmiştir. Taslak ölçek 170 fen bilgi öğretmen adayına uygulanmış ve SPSS istatistik programında faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Faktör 1’in analizi sonucunda Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,91, Faktör 2’nin 0,86, Faktör 3’ün 0,89 ve Faktör 4’ün de Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,77 olarak bulunmuştur.

Madde havuzunda 45 madde bulunan taslak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonunda 33 maddelik, 4 faktörlü ve 5’li likert tipi mikro öğretim ölçeği (KMO= .936; Barlett= 3604.251 ve α=.88) geliştirilmiştir.
Sonuç olarak bu çalışma, geliştirilmiş olan Mikro Öğretim Ölçeği'nin güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi