Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Zengin, N., Pınar, R., Akinci, A. C., & Yildiz, H. (2014). Psychometric properties of the Self‐efficacy for Clinical Evaluation Scale in Turkish nursing students. Journal of clinical nursing, 23(7-8), 976-984.

DOI: 
10.1111/jocn.12257
Sorumlu Yazar: 
Neriman Zengin
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeği 2 alt boyuttan ve 30 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert (1=kesinlikle alakası yok - 4= kesinlikle alakası var)
Ölçeğin Puanlaması: 

Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeğinden alınabilecek puan 30 ile 120 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Üç dilbilimsel uzman ölçeği Türkçe'ye çevirdi. Sonra, Türkçe ifadeler altı hemşirelik öğretim üyesi tarafından değerlendirildi. Türk nüfusuna uygun olup olmadığı ve hemşirelikte verilen öğrencilere uygun olması için değerlendirmeler yapıldı. Türk ölçeği yorum ve değerlendirmelerin alınmasından sonra son halini almıştır. Ardından bir pilot çalışma 30 öğrenciye uygulandı. Sonra üç kişilik başka bir grup dilbilim uzmanı, İngilizce'ye çevrildi. Geri çevrilen ölçek gözden geçirildi ölçeği geliştiren Clark ve arkadaşları tarafından değerlendirildi. Son olarak, Türkçe SECS geliştirildi.
Çevirmenler İngilizce ve Türk kültürüne aşinaydı.

Geçerlik: 

Yakınsak geçerlilik, SECS ve GSES arasında orta düzeyde bir korelasyon teyit edilerek elde edildi. Bu, SECS ve GSES'teki yapıların tamamen benzer; ancak, temelde farklı yapılar öz-yeterlik boyutlarının kavramsallaştırılması evrenseldir.

Güvenirlik: 

Yapılan iç tutarlılık değerlendirmesi, test-tekrar test ve madde-ölçek korelasyonu sonucu Croanbach Alfa değeri 2 alt boyut için sırasıyla 0.94 ile 0.97 ve test-tekrar test korelasyonu 0.64 ile 0.81 bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Psychometric properties of the self-efficacy for clinical evaluation scale in Turkish nursing students
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi