Kısa Kararlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Arıcı, N. (2015). Kısa Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formunun (KKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 256-264.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet AKIN
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçekte 8 madde bulunmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5’li Likert tipi bir derecelendirmeye (1 = “hiç katılmıyorum, 5 = “tamamen katılıyorum”) sahiptir.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 8 ile 40 arasında değişmektedir. Ölçekte ters kodlanan maddeler (1, 2, 3, 4) bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yükselen puanlar yüksek düzeyde kararlılığı göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçek öncelikle iyi düzeyde İngilizce ve Türkçe bilen üç öğretim görevlisi tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve çeviriler incelenerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra aynı grup Türkçe formları tekrar İngilizceye çevirmiş ve her iki form arasındaki tutarlılığı incelemiştir. Son olarak ise uzmanlar Türkçe formlar üzerinde tartışmış ve elde edilen nihai Türkçe formla birlikte ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. KKÖ’nün dilsel eşdeğerlilik çalışmasından elde edilen bulgular, Türkçe ve orijinal form puanları arasındaki korelasyonların ilgide tutarlılık alt ölçeği için .72 ve .87, çabada ısrar alt ölçeği için .61 ve .77 arasında değiştiği görülmüştür.

Geçerlik: 

Kararlılık Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Elde edilen uyum indeksleri (x²= 40.34, sd= 19, RMSEA= .060, NNFI= .90, IFI= .94, CFI= .93, GFI= .97, AGFI= .94, SRMR= .059) iki boyutlu modelin iyi uyum verdiğini ortaya koymuştur.

Güvenirlik: 

KKÖ’nün güvenirlik analizlerinde iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ilgide tutarlılık alt boyutu için .63, çabada ısrar alt boyutu için .60 olarak bulunmuştur. KKÖ’nün Türkçe formu 3 hafta arayla iki kez uygulanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları .76 ve .79 tespit edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi