İşgören Yıpranması Ölçeği (İYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tutar, H. ve Erdem, A.T. (2022). İşgören yıpranması ölçeği (İYÖ): Ölçek geliştirme çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 7(18), 316-336

DOI: 
https://doi.org/10.25204/iktisad.1023806
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Tuncay Erdem
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Motivasyon Kaybı
MK1: İşimin artık beni yeterince tatmin etmediğini düşünüyorum.
MK2: İşime dair beklentilerimin zayıfladığını düşünüyorum.
MK3: İşimden memnuniyetimin azaldığını hissediyorum.
MK4: Her geçen gün işime karşı ilgimin azaldığını hissediyorum.
MK5: İşimin çekiciliğini kaybettiğini düşünüyorum.
MK6: İşimi ancak mecburiyetler nedeniyle sürdürüyorum.
MK7: Son zamanlarda işimi monoton bulmaya başladım.
MK8: İşimin ideallerime hizmet etmediğini düşünüyorum.
MK9: İşimde motive edici fazla faktör göremiyorum.
MK10: İşimde çaba göstererek ulaşacağım sonucu merak etmiyorum.
MK11: İşimin anlamını önemli ölçüde kaybettiğini düşünüyorum.
MK12: Altık iş yaşamımda çok az şeyi önemli buluyorum.
Amaç Azalması
AA1: İşimde yeni deneyimler yaşama konusunda isteksiz olduğumu hissediyorum.
AA2: İşimde kendimi geliştirme konusunda pek istekli olmadığımı düşünüyorum.
AA3: İş başarma arzumu önemli ölçüde kaybettiğimi düşünüyorum.
AA4: İşyerimde yaratıcılığa karşı ilgimin azaldığını hissediyorum.
AA5: İşyerinde her geçen gün kendimden olan beklentilerimin azaldığını hissediyorum.
AA6: İşimde merak duygumun azaldığını düşünüyorum.
AA7: İşimde yetersiz olduğumu düşünmeye başladım.
işe ve Örgüte Karşı Duyarsızlaşma
ÖD1: İsimdeki aşırı yorgunluk özel yaşamımı da olumsuz etkiliyor.
ÖD2: İşyerimde kendimi zihinsel olarak fazla yorsun hissediyorum.
ÖD3: Çevreme karşı duyarsızlaştığımı düşünüyorum.
ÖD4: işyerimde kendimi bitkin hissediyorum.
ÖD5: Örgütsel sahiplik algım her seçen gün zayıflıyor.
Özyeterlilik Algısında Düşüş
OA1: İşyerimde değerli olduğumu hissetmiyorum.
OA2: İşyerimde bana yeterince değer verilmediğini düşünüyorum.
OA3: İşyerimde kendimi iyi hissetmiyorum.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4=Katılıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 50 ile 135 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Maddelerin puanlanması 1 ile 5 arasındadır. “4” yüksek katılım “1” ise katılmamayı ifade etmektedir.

Geçerlik: 

DFA bulgularına göre elde edilen X2=811,87 (Serbestlik derecesi-df=313) olup p (p<0,05) değeri anlamlıdır Uyum
yeterliliğinin (X2/df) 0-2 arasında olması mükemmel uyuma ve 2-3 arasında olması iyi uyuma işaret
eder. Araştırma kapsamında X2 /df=2.59 sonucu mükemmel uyumu göstermektedir. RMSEA değeri ,069 olup, RMSEA değeri ,05-,08 arası iyi uyum göstergesidir. NFI=,91, TLI=,94, IFI=,94 ve CFI=,94) değerleri iyi uyumu göstermektedir.
Ölçeğin GFI=,85 ve AGFI=,82 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İşgören Yıpranması Ölçeği’nin toplam Cronbach Alfa kat sayısı 0,97 olarak belirlenmiştir. İşgören Yıpranması Ölçeği’nin alt boyutları alpha kat sayıları; Motivasyon Kaybı: 0,97; Amaç Azalması: 0,92; Örgütsel Duyarsızlaşma: 0,90 ve Özyeterlilik Algısında Düşüş: 0,88 olarak belirlenmiştir

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi