İlkokul Türkçe iletişim Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aydoğan, R. ve Gündoğdu, K. (2017). İlkokul Türkçe iletişim Yeterlik Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1743-1758.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Kerim Gündoğdu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Toplam madde sayısı 19'dur.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 19-95 arasında değiĢmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınabilecek yüksek puan ise Ġlkokul Türkçe ĠletiĢim Yeterlik Algısı düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

DFA sonuçları, ölçeğin altı alt boyutlu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir (df=137, Ki-kare=312,70, RMSEA=0,061, GFI=0,913, AGFI=0,879, NNFI=0,953, CFI=0,963, RMR=0,0251).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıĢtır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi