TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Uzun Ö. Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirliğin Saptanması, Türk Hemşireler Dergisi Cilt:54, Sayı:2, sayfa:16-24, 2003


Geliştiren/Uyarlayan
Özge Uzun


Yıl
2003


Kaynak Adı
Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirliğin Saptanması


Dergi
Türk Hemşireler Dergisi


Cilt
54


Sayı
2


Sayfa Aralığı
16-24


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Özge UZUN


İletişim
uzunozge@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik Bakımı, Kaliteli Bakım


Alt Boyutlar
iki bağımsız ölçek


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

- Bölüm 1. Hemşirelik Bakımı İle İlgili Yaşananlar Ölçeği 7'li likert tipi, 26 Madde
Örnek Maddeler:
1.Hemşirelerle dostluk kurmak kolay oldu
2.Hemşireler bazı hastalara diğerlerine göre daha ayrıcalıklı davrandılar
3.Hemşireler bana tedavimle ilgili yeterli bilgi vermediler
15.Hemşireler benimle bir insana yakışır şekilde ilgilenmediler
16.Hemşireler rahatsızlığım hakkında beni bilgilendirdiler

- Bölüm 2. Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği 5'li likert Tipi, 19 madde
Örnek Maddeler:
1.Hemşirelerin size ayırdığı zamanın miktarından
9.Hemşirelerin size yardımcı olmalarından
18.Hemşirelerin mahremiyetinize gösterdikleri saygıdan


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş üstü okur yazar olan yetişkinler


Derecelendirme
Hemşirelik Bakımı İle İlgili Yaşananlar Ölçeği (HBYÖ) 1- Hiç katılmıyorum, 2-Çoğunlukla katılmıyorum, 3- Fazla katılmıyorum, 4- Kararsızım (ne katılıyorum ne katılmıyorum), 5- Çok az katılıyorum, 6- Çok katılıyorum ve 7- Tamamen katılıyorum. Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ) -1-Hiç Memnun Değildim, 2- Nadiren Memnundum, 3-Memnundum, 4- Çok Memnundum, 5- Tamamen Memnundum


Ölçek Puanlaması

Hemşirelik Bakımı İle İlgili Yaşananlar Ölçeği (HBYÖ) :Puan değerlendirmesi, ölçekte bulunan tüm maddelerin puanları toplandıktan sonra, 100’e dönüştürülerek 0-100 puan üzerinden yapılmaktadır. Bu ölçekte, 15 pozitif, 11 negatif (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 24) uçlu maddeler bulunmaktadır

Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ):Puan değerlendirmesi, ölçekte bulunan tüm maddelerin puanları toplandıktan sonra, 100’e dönüştürülerek 0-100 puan üzerinden yapılmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Hemşirelik Bakımı İle İlgili Yaşananlar Ölçeği (HBYÖ):Toplam puanın 100 olması hemşirelik bakımı ile ilgili yaşananların en iyi düzeyde olduğunu gösterir.

Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ):Toplam puanın 100 olması hemşirelik bakımı ile ilgili yaşananların en iyi düzeyde olduğunu gösterir


Çeviri Süreci

Dil geçerliliğini yapmak amacıyla, ölçeklerin özgün dilinden (İngilizce) Türkçe’ye çeviri ve geri çevirisi yapılmıştır. Ölçeklerin, İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi, her iki dili bilen altı kişiden oluşan bir komisyon (iki İngiliz dilbilimi öğretim üyesi, üç hemşirelik öğretim üyesi, bir tıp fakültesi cerrahi bilimleri öğretim üyesi) tarafından, yapılmıştır.


Geçerlik

Türkçe formun, istenilen alanı temsil edip ölçebilirliği hemşirelik ve psikoloji bölümlerinde öğretim üyesi olan kişilerin görüşlerine sunulmuş ve öneriler doğrultusunda ifadelerde gerekli düzeltmeler yapılarak “içerik geçerliliği” sağlanmaya çalışılmıştır


Güvenirlik

ölçekteki her bir maddenin aldığı puan ile ölçekten alınan toplam puan arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Güvenilirlik çalışmasında, ölçeklerde yer alan her bir maddenin iç tutarlılığını sayısal olarak belirleyebilmek için Chronbach’ın alfa katsayısı kullanılmıştır
NHMÖ’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri (iç tutarlılık, yapı geçerliliği) bir üniversite hastanesinin cerrahi ve dahili kliniklerinde yatan hastaların oluşturduğu örneklem üzerinde araştırılmıştır.
HBYÖ’nin bütün maddelerinin (26 madde) Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı .75,

HBMÖ’nin bütün maddelerinin (19 madde) Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Newcastle Satisfaction with Nursing Scales (Part 1. Experiences with of Nursing Scale, Part 2. Satisfaction with Nursing Care Scale)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

- Thomas LH., McColl, E., Priest J., Bond S, Boys RJ. (1996) Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing care. Quality in Health Care, 5(2): 67-72.

(Thomas LH., McColl, E., Priest J., Bond S, Boys RJ. (1995) The Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing care. Newcastle: Centre for Health Services research, University of Newcastle upon Tyne)


Orijinal Ölçek Yazarlar
Bond S, Boys RJ., E., McColl, Priest J.


Orijinal Ölçek Yıl
1996


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing care


Orijinal Ölçek Dergi
Quality in Health Care


Orijinal Ölçek Cilt
5


Orijinal Ölçek Sayı
2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
67-72


Orijinal Ölçek Geçerlik

Orijinal formda yapı ve içerik geçerlik çalışmaları yapılmış.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Thomas ve arkadaşlarının (1996), özgün ölçeklerde yaptıkları çalışmada Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı Hemşirelik ile İlgili Yaşananlar Ölçeği için 0.91, Hemşirelik Bakımından Memnuniyet ölçeği için 0.96 olarak bulunmuştur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi