Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Uzun Ö. Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirliğin Saptanması, Türk Hemşireler Dergisi Cilt:54, Sayı:2, sayfa:16-24, 2003

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Özge UZUN
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

- Bölüm 1. Hemşirelik Bakımı İle İlgili Yaşananlar Ölçeği 7'li likert tipi, 26 Madde
Örnek Maddeler:
1.Hemşirelerle dostluk kurmak kolay oldu
2.Hemşireler bazı hastalara diğerlerine göre daha ayrıcalıklı davrandılar
3.Hemşireler bana tedavimle ilgili yeterli bilgi vermediler
15.Hemşireler benimle bir insana yakışır şekilde ilgilenmediler
16.Hemşireler rahatsızlığım hakkında beni bilgilendirdiler

- Bölüm 2. Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği 5'li likert Tipi, 19 madde
Örnek Maddeler:
1.Hemşirelerin size ayırdığı zamanın miktarından
9.Hemşirelerin size yardımcı olmalarından
18.Hemşirelerin mahremiyetinize gösterdikleri saygıdan

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
Hemşirelik Bakımı İle İlgili Yaşananlar Ölçeği (HBYÖ) 1- Hiç katılmıyorum, 2-Çoğunlukla katılmıyorum, 3- Fazla katılmıyorum, 4- Kararsızım (ne katılıyorum ne katılmıyorum), 5- Çok az katılıyorum, 6- Çok katılıyorum ve 7- Tamamen katılıyorum. Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ) -1-Hiç Memnun Değildim, 2- Nadiren Memnundum, 3-Memnundum, 4- Çok Memnundum, 5- Tamamen Memnundum
Ölçeğin Puanlaması: 

Hemşirelik Bakımı İle İlgili Yaşananlar Ölçeği (HBYÖ) :Puan değerlendirmesi, ölçekte bulunan tüm maddelerin puanları toplandıktan sonra, 100’e dönüştürülerek 0-100 puan üzerinden yapılmaktadır. Bu ölçekte, 15 pozitif, 11 negatif (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 24) uçlu maddeler bulunmaktadır

Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ):Puan değerlendirmesi, ölçekte bulunan tüm maddelerin puanları toplandıktan sonra, 100’e dönüştürülerek 0-100 puan üzerinden yapılmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Hemşirelik Bakımı İle İlgili Yaşananlar Ölçeği (HBYÖ):Toplam puanın 100 olması hemşirelik bakımı ile ilgili yaşananların en iyi düzeyde olduğunu gösterir.

Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ):Toplam puanın 100 olması hemşirelik bakımı ile ilgili yaşananların en iyi düzeyde olduğunu gösterir

Çeviri Süreci: 

Dil geçerliliğini yapmak amacıyla, ölçeklerin özgün dilinden (İngilizce) Türkçe’ye çeviri ve geri çevirisi yapılmıştır. Ölçeklerin, İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi, her iki dili bilen altı kişiden oluşan bir komisyon (iki İngiliz dilbilimi öğretim üyesi, üç hemşirelik öğretim üyesi, bir tıp fakültesi cerrahi bilimleri öğretim üyesi) tarafından, yapılmıştır.

Geçerlik: 

Türkçe formun, istenilen alanı temsil edip ölçebilirliği hemşirelik ve psikoloji bölümlerinde öğretim üyesi olan kişilerin görüşlerine sunulmuş ve öneriler doğrultusunda ifadelerde gerekli düzeltmeler yapılarak “içerik geçerliliği” sağlanmaya çalışılmıştır

Güvenirlik: 

ölçekteki her bir maddenin aldığı puan ile ölçekten alınan toplam puan arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Güvenilirlik çalışmasında, ölçeklerde yer alan her bir maddenin iç tutarlılığını sayısal olarak belirleyebilmek için Chronbach’ın alfa katsayısı kullanılmıştır
NHMÖ’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri (iç tutarlılık, yapı geçerliliği) bir üniversite hastanesinin cerrahi ve dahili kliniklerinde yatan hastaların oluşturduğu örneklem üzerinde araştırılmıştır.
HBYÖ’nin bütün maddelerinin (26 madde) Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı .75,

HBMÖ’nin bütün maddelerinin (19 madde) Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Newcastle Satisfaction with Nursing Scales (Part 1. Experiences with of Nursing Scale, Part 2. Satisfaction with Nursing Care Scale)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

- Thomas LH., McColl, E., Priest J., Bond S, Boys RJ. (1996) Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing care. Quality in Health Care, 5(2): 67-72.

(Thomas LH., McColl, E., Priest J., Bond S, Boys RJ. (1995) The Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing care. Newcastle: Centre for Health Services research, University of Newcastle upon Tyne)

Orijinal Form Geçerlik: 

Orijinal formda yapı ve içerik geçerlik çalışmaları yapılmış.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Thomas ve arkadaşlarının (1996), özgün ölçeklerde yaptıkları çalışmada Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı Hemşirelik ile İlgili Yaşananlar Ölçeği için 0.91, Hemşirelik Bakımından Memnuniyet ölçeği için 0.96 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi