Geometri Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Bindak,R. (2004).Geometri Tutum Ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama. (Doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Diyarbakır.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Recep Bindak
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

25 madde,4 alt faktör

Zevk-Hoşlanma (8 m): Geometri, daima en soğuk olduğum derslerden birisi olmuştur.

Kaygı (6 m): Geometri dersine girmek istemem.

Kaçınma (7 m): Geometriyi sevmek mümkün değil.

İlgi (4 m): Geometri konularına daha fazla ders saati ayrılmasını isterim.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters maddeler bulunmaktadır. Ölçekten elde edilebilecek en düşük puan 46 ve en yüksek puan 230'dur.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan yüksek puanlar olumlu tutumu göstermektedir.

Geçerlik: 

Ölçek faktör analizi sonucu 25 maddeden oluşmuş ve 4 alt faktör altında toplanmıştır. Faktör yükleri 0.358 ile 0.799 arasında değişmektedir. Bu faktörlerin açıkladığı toplam varyans %59.26'dır. Tutum puanları ile akademik başarılar arasında yüksek korelasyon görülmüş ve bu yapı geçerliği desteklenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .924 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlar için 0.9078, 0.8360, 0.8373 ve 0.7015 olarak bulunmuştur. Test yarılama güvenirliği 0.882 bulunmuştur. Test tekrar test analizi sonucu iki uygulama için sırasıyla güvenirlik katsayıları .755 ve 0.847 bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi