Ergenler İçin Aile Yemekleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Kermen, S. (2019). Ergenler için Aile Yemekleri Ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Seda Kermen
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

20 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi yapılmadan önce verilerin bu analize uygun ve yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, KMO testi ve Barlett Küresellik testi yapılmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini
değerlendiren KMO testinden elde edilen değerin 0,90 üzerinde olması mükemmel 54 olarak değerlendirilmektedir (Çokluk ve ark., 2012). Bu araştırmada, KMO değerinin 0,919 olması örneklem büyüklüğünün mükemmel olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamı için açıklanan varyans %58,196'dır. Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayıları ölçeğin tamamı için 0,878 ve alt boyutlar için 0,761-0,817 arasında değişmektedir

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi