Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (EÖD-TÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aktaş, M. ve Alıcı, D. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (EÖD-TÖ) Geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 33, 66-73.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mehtap Aktaş
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçekte toplam 20 madde bulunmaktadır.
EÖD dersindeki konuları öğrenmek zahmete değer.
EÖD dersiyle ilgili her şey ilgimi çeker.

Derecelendirme: 
5'li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum- 5=Tamamen Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte yer alan maddelerden beşi olumsuzdur ve ters puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan 20 ile 100 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan puanların yüksekliği, katılımcının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersine ilişkin olumlu tutuma sahip olduğunun göstergesidir. Her bir alt boyuttan alınan puanın yüksekliği ise, ilgili alt boyutta olumlu tutumun göstergesi olarak değerlendirilir.

Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi bulguları, ölçeğin yağı geçerliğini desteklemektedir. Ayrıca, öğrenim görülen fakülte ve cinsiyet değişkeni bakımından gruplar arasında fark bulunmadığına ilişkin istatistiksel bulgular da yapı geçerliğinin ek kanıtları olarak elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

20 maddelik ölçeğin tümüne ait α katsayısı 0,944 bulunurken, 8 maddelik birinci faktöre ilişkin α=0,911; 7 maddelik ikinci faktöre ilişkin α=0,898 ve 5 maddelik üçüncü faktöre ilişkin α=0,845 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi