Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aytaç, B., Çen, S. ve Yüceol, G. P. (2018). Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi , 25 (3), 209-221.

Sorumlu Yazar: 
Suzan Çen Yağız
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

15 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Olumlu Ebeveyn-Çocuk İlişkisi (10m): Çocuğunuzla yalnız zaman geçirmekten ne kadar keyif alıyorsunuz?
Olumsuz Ebeveyn-Çocuk İlişkisi (5m): Çocuğunuzu ne kadar eleştiriyorsunuz?

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Hiç - 5=Aşırı)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin olumlu ebeveyn çocuk ilişkisi alt ölçeğinden alınan puanların artması ebeveyn çocuk ilişkisindeki olumlu ilişkinin niteliğinin artması anlamına gelmektedir. Aynı durum diğer alt ölçek için de geçerlidir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin orijinali üç çevirmen tarafından birbirlerinden bağımsız olarak Türkçeye çevrilmiştir. Orijinal maddeleri temsil eden en iyi çeviri maddelerin seçilip hem Türkçe hem de İngilizceye aynı derecede hakim bir psikolog tarafından yeniden İngilizceye çevrilmesi ve orijinal maddelerle kıyaslanması yoluyla ölçek son haline getirilmiştir.

Geçerlik: 

Bu çalışmanın modelinde, ki kare değeri anlamlı bulunmuştur (x² (89) =496,861, p=.00)EÇİÖ-P alt ölçeği için OAV.30 ve EÇİÖ-N alt ölçeği için ise OAV .46’dır. OAV değeri her bir yapı için değerlendirildiğinde, EÇİÖ-N alt ölçeği yakınsama geçerliliği gösterirken, EÇİÖ-P alt ölçeği kısmi yakınsama geçerliliği göstermiştir. Ayrıca Veri analizleri ayırt edici geçerliliği desteklemektedir çünkü OAV’nin karekökü yapı arası korelasyondan daha büyüktür (r =-0.16, p>.05), bu bulgu faktörlerin ayırt edici geçerliliğinin olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği için bu çalışmada bileşik güvenilirlik katsayısı değerlerine bakıldığında olumlu ebeveyn çocuk ilişkisi için güvenilirlik değerinin .81, olumsuz ebeveyn çocuk ilişkisi için .80 olduğu görülmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi