Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Baltacı, A., ve Coşkun, M. (2018). Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15), 1450-1473. doi: 10.26466/opus.444349

DOI: 
https://dx.doi.org/10.26466/opus.444349
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ali Baltacı
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-