Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Güzel, H. Ş., Sevi-Tok, E. S., ve Güney, E. (2019). Çocuklar için Bilişsel, Duygusal ve Bedensel Empati Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(ek1), 55-64. doi: 10.5455/apd.22991

DOI: 
10.5455/apd.22991
Sorumlu Yazar: 
Halime Şenay Güzel
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek toplam 6 boyuttur ve her boyut 5 maddeden oluşmaktadır. Toplam 30 madde vardır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
3'lü likert (0: hiçbir zaman, 1: bazen, 2: her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Otuz madde için toplam puan 0-60 arasında değişmektedir. Ölçek 3 alt boyutlu (Bilişsel, duygusal, bedensel) veya 6 alt boyutlu olarak değerlendirilebilir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan puan yükseldikçe empati eğiliminin arttığı düşünülmektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeği Türkçeye uyarlama aşaması için Brislin tarafından önerilen ve uluslararası bir yöntem olan standart çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmıştır.

Geçerlik: 

BDBEÖ’nün hem üç, hem de altı alt ölçekli formu için yapı geçerliliğinin test edilmesinde doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur.
Ölçüt bağıntılı geçerlik analizi için uygulanan ölçekler ile arasında da istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek düzey pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0.64, p<0.001).

Güvenirlik: 

İç tutarlılık analizi sonuçlarında, ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The cognitive, affective, and somatic empathy scales (CASES)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Raine, A., & Chen, F. R. (2018). The cognitive, affective, and somatic empathy scales (CASES) for children. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47(1), 24-37.

DOI: 
https://doi.org/10.1080/15374416.2017.1295383
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi