Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Batmaz, S., Kocbiyik, S., & Yuncu, O. A. (2015). Turkish version of the Cognitive Distortions Questionnaire: psychometric properties. Depression research and treatment,

DOI: 
10.1155/2015/694853
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sedat Batmaz
Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
4'li Likert Tipi 1-Hiç, 2-Biraz 3-Fazla, 4-Çok Fazla
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 60 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

İlk olarak, ölçeğin geliştiricisi ile e-posta yoluyla iletişime geçildi ve onun onayından sonra ölçek bu yazının ilk yazarı tarafından Türkçeye çevrildi. çevrilen ölçek bağımsız olarak iki yazar tarafından geri çevrildi
alanında iki dilli uzmanlar ve tüm çeviriler orijinal ölçek ile karşılaştırıldı. Orijinali ve
tercüme edilmiş versiyonlar inceledikten sonra fikir birliği ile son versiyonu kabul edildi.

Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Yapı geçerliğine kanıt sağlamak için AFA kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 15 madde ve tek faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.93 olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca güvenirlik için test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Ölçüm sonucunda (r = 0.90) olduğundan sonuç tatmin edici olarak değerlendirilmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Cognitive Distortions Questionnaire
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi