Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Teknoloji Koçluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Gökbulut, B. (2017). Bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri için teknoloji koçluk ölçeğinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 29- 51. doi: 10.29065/usakead.338099

DOI: 
https://dx.doi.org/10.29065/usakead.338099
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Bayram Gökbulut
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Vizyoner liderlik 10 madde
Mesleki gelişim 6 madde
Dijital vatandaşlık 4 madde
Toplam 20 madde

Derecelendirme: 
1- Hiç yeterli değilim, 2-Biraz yeterliyim, 3-Orta düzeyde yeterliyim, 4-Oldukça yeterliyim, 5-Tamamen yeterliyim
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 20 ile 100 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.)

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-