Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H. F. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Deniz Deryakulu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

50 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Geleneksel Bilim Anlayışı ( 8 madde)
Geleneksel Fen Eğitimi Anlayışı (14 madde)
Geleneksel Olmayan Bilim Anlayışı (9 madde)
Alt boyutlar altında kalan madde sayısı 31'dir ve kalan 19 madde alt boyut dışıdır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin geleneksel bilim ve fen eğitimi anlayışını yansıtan alt boyutundan alınan yüksek puan, geleneksel olmayan bilim anlayışını yansıtan alt boyutundan ise alınan düşük puan anılan alt boyutla ilgili bireyin güçlü bir inanca sahip olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere uygulanan faktör analizinin ilk aşamasında 20 madde ölçekten çıkarılmış ve kalan 30 madde için tekrar analiz yapılmıştır. 30 maddelik bu ölçeğin güçlü bir tek faktörlü yapı göstermesi ve madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık
katsayısının .91gibi yüksek bir değerde olması nedeniyle geçerli bir ölçeğe ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Özgün ölçek Türkçe'ye çevrilmiş, ölçekteki bazı maddelere kültürel anlamda daha anlaşılır olaması için düzenlemeler yapılmıştır. değişiklikler yapıldıktan sonra, her iki ölçek arasındaki madde eşdeğerliğinin
saptanabilmesi için önce İngilizce, daha sonra da Türkçe ölçek 15 kişilik küçük bir gruba birer hafta arayla uygulanmıştır. her iki ölçekten elde edilen puanlar arasında orta düzeyde pozitif ve anlamalı bir korelasyon (r=.64, p=.010) olduğu görülmüş ve ölçekler eşdeğer kabul edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi