Benlik Saygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kuzgun, Y. ve Bogenç, A. (1994, Nisan). Benlik Saygısı Ölçeği. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana.

PDF: 
-
Geliştiren/Uyarlayan: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-