Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Eşği, N. (2014). Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastomonu Eğitim Dergisi, 22(2), 807-839.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Necmi Eşği
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 20 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Sosyal Soyutlanma (5m): Hangi sıklıkla çocuğunuz aile üyeleri ile vakit geçirmek yerine internette zaman harcamayı tercih eder?
İşlevsizlik (5m):Hangi sıklıkla çocuğunuz internette zaman harcamak için günlük ev işlerini ihmal eder?
Yoksunluk (4m): Hangi sıklıkla çocuğunuz internette ne yaptığını sorduğunuzda savunmacı ya da gizemli olur?
Kontrol Güçlüğü (6m): Hangi sıklıkla çocuğunuz internete bağlı kalması için koyduğunuz zaman sınırına uymaz?

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
6'lı Likert (0= uygun değil-5= devamlı)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 120 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Çalışmada, yapı geçerliği için açımlayıcı (exploratory) faktör analizi, elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için de doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu 20 maddenin 4 faktör altında toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 1.faktör için 0,94; 2. faktör için 0,85; 3. faktör için 0,89; 4. faktör için 0,91 ve ölçeğin
bütünü için 0,91’dır

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi