Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Şengün, M. (2008). Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Şengün
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert tipi (1=hiçbir zaman - 5=her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 66 ile 330 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Bilgisayar ortamına aktarılarak istatistiksel işlemler için hazır hale getirilmiştir. Verilerin istatistiksel işlemleri için SPSS programı kullanılmıştır. Analizde ve hipotezlerin test edilmesinde ikiden çok grubun yer aldığı hipotezlerde tek yönlü varyans analizi ve iki grubun yer aldığı hipotezlerde t-testi kullanılmıştır.

Geçerlik: 

Bu çalışmada Ahlaki Olgunluk Ölçeğinin geçerliliğini sağlamada ve kontrol etmede uzman görüşü, faktör analizi ve paralel testler yöntemi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilir olup olmadığına test-tekrar-test, test-yarı-test ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları bulunarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi