Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Aydın, M. Ş. (2015). Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi Türkçe uyarlamasının geçerlilik güvenilirlik çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Merve Şuay Aydın
Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1="neredeyse her zaman" 5= "neredeyse hiç"
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi‘nin Türkçeye çevrilmesi için ana dili Türkçe olup iyi derecede İngilizce bilen ve ilgili anketin terminolojisine hakim olan iki terapist tercih edildi. Anket öncelikle bu kişiler tarafından Türkçe‘ye çevrildi. T1 ve T2 olmak üzere iki taslak çeviri elde edildi. Çeviriler karşılaştırılarak, tartışıldı. Her soruyu en iyi temsil eden çeviri karşılığı ile T12 adını verdiğimiz ortak çeviri taslağı elde edildi. Sonrasında bu anket ana dili İngilizce olan iki çevirmen tarafından yeniden ingilizceye çevrildi. BT1 ve BT2 olmak üzere anketin iki geri çevirisi elde edildi. Elde edilen metin orijinal İngilizce Yetişkin Duyu Profili Anketi ile karşılaştırıldı ve BT12 adını verdiğimiz son geri çeviri formatı oluşturuldu.

Geçerlik: 

Çalışmamızda geçerlilik düzeyini geçerlik katsayısının hesaplanmasıyla belirledik. Geçerlilik katsayısı, ölçekten elde edilen ve ölçeğin kullanış amacına göre belirlenen kriter ya da kriterler grubu arasındaki iliŞki katsayısıdır, bu katsayı -1.00 ile +1.00 arasında değerler alır. ilişki katsayısının +1‘e yaklaşması ölçeğin amaca hizmetinin arttığının göstergesi olarak kabul edildi (71) .

Güvenirlik: 

İç tutarlılık için alpha güvenilirlik katsayısı kullanıldı. 0,0 ile 0,40 güvenilir değil; 0,40 ile 0,60 arası düşük güvenilir; 0,60 ile 0,80 oldukça güvenilir ve 0,80 ile 1,00 arası yüksek güvenilir olarak referans alındı

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi