Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Baysan-Arabacı, L. (2009). Adli psikiyatri hastalarına yönelik hemşire tutum ölçeği geliştirme (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Leyla Baysan Arabacı
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 25 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Sosyal Mesafe (4 madde)
Bakım Vermede İsteklilik (7 madde)
Güven (8 madde)
Tehlikeli Görme (6 madde)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçekteki birinci faktörde yer alan dört maddenin yük değerleri .679-.812 arasında, ikinci faktörde yer alan yedi maddenin yük değerleri .313-.700 arasında, üçüncü faktörde yer alan sekiz maddenin yük değerleri .341-.698 arasında ve dördüncü faktörde yer alan altı maddenin yük değerleri .309-.686 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin birinci (sosyal mesafe) alt boyutunun Cronbach alpha değeri .85, ikinci (bakım vermede isteklilik) alt boyutunun Cronbach alpha değeri .67, üçüncü (güven) alt boyutunun Cronbach alpha değeri .76 ve dördüncü (damgalama) alt boyutunun Cronbach alpha değeri .64 çıkmıştır. 25 maddeden oluşan son hali için küme içi korelasyon katsayısı tekrar hesaplanmış ve .86 bulunmuştur. Bu sonuç istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (F = 6.298, p < 0.01).

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi