Aday Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Gökyer, N., & Özer, F. (2014). Aday öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin algıları. Electronic Turkish Studies, 9(2), 691-712.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6163
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Fulya ATİLA
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Aday Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Ölçeği (AÖSYYÖ)
"Sınıfta ilişki yönetimi” (6 madde),
“Öğretimin yönetimi” (6 madde)
ve “Öğrenciyi/çevreyi tanıma” (4 madde) olmak üzere toplam 16 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert “tamamen katılıyorum=5”, “katılıyorum=4”, “kararsızım=3”, “katılmıyorum=2” ve “hiç katılmıyorum=1”
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 16 ile 80 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan puanların artması öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerinin arttığını, alınan puanların azalması öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerinin azaldığını göstermektedir.

Geçerlik: 

Çalışmada KMO değeri .86 olarak bulunmuştur. Bu sonuç verilerin faktör analizi için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. Varimax döndürmesi neticesinde elde edilen 16 madde ve 3 alt boyutlu ölçeğin toplam varyansın %51,01’ini açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre X2 =177,883, SD= 101 ve p= ,000 bulunmuştur. Bununla birlikte X 2/SD oranı 1,761, GFI değeri ,902, AGFI değeri ,868 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin SRMR değeri ,00634, RMSEA değeri ,062, CFI değeri ise ,911 bulunarak elde edilen yapı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmış ve ,928 sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç nihai ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi