48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Arnas, Y. A. ve Sığırtmaç, Ö. G. E. (2003). 48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.

Sorumlu Yazar: 
Yaşare Aktaş Arnas
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

93 maddeden oluşmaktadır.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

Testten alınabilecek puanlar 0-93 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Çocukların her bir soruya verdikleri doğru cevaplar başarılı, yanlış / eksik cevaplar başarısız şeklinde değerlendirilmiştir ve her bir soru için bir puan verilmiştir. Doğru cevaplardan alınan puanlar hesaplanarak her çocuk için toplam puanlar elde edilmiştir.

Geçerlik: 

Bu aşamada ilk durumda 117 sorudan oluşan test uzman görüşleri ile 93 soruya düşürülmüştür. ayı ve işlem kavramları testinin geçerliliğini belirlemek amacıyla kriter olarak Erken Matematik Yeteneği Testi-2 kabul edilmiştir.88 çocuğa her iki test uygulanmış ve elde edilen puanlar üzerinden Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki test arasında .31’lik bir ilişki bulunmuştur (p<0.01).

Güvenirlik: 

Testin güvenirliğini araştırmak amacıyla iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve KR-20 değeri tüm test için .98 olarak bulunmuştur. Ayrıca her yaş grubu için KR-20 değerleri ayrı ayrı hesaplanmış ve her yaş grubu için iç tutarlılık katsayısının .97 ve .98 olarak değiştiği saptanmıştır. Katsayıların bu kadar yüksek çıkması iç tutarlılığın yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca test-tekrar testi uygulanmıştır.Araştırma kapsamındaki 186 çocuğa test 15 gün ara ile iki kez uygulanmıştır. İki uygulama arasında hesaplanan Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı 0.97 olarak bulunmuştur (p<0.01).

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi